Verkeersveiligheid?

Een verantwoordelijkheid voor ons allen

Tegen 2020 het aantal verkeersdoden in België halveren. Dat is het doel dat de Staten-Generaal van de Verkeersveiligheid in 2011 vooropstelde. Een doel dat ik als Staatssecretaris volledig onderschrijf en waar we ons meer dan 100% voor inzetten.

We kunnen dit echter niet alleen. Elke burger begeeft zich in het verkeer en draagt zelf ook een grote verantwoordelijkheid. We willen dan ook de burger heel sterk betrekken bij het behalen van onze doelstelling.

De VerkeersONveiligheidsenquête vraagt aan de burger in welke situaties hij zich onveilig voelt in het verkeer, hoe gevaarlijk bepaalde verkeerssituaties volgens hem zijn, of bepaalde maatregelen kunnen bijdragen tot een veiliger verkeer, …

Op die manier willen we nagaan welke factoren het subjectief onveiligheidsgevoel van de weggebruiker bepalen en kunnen we hiermee rekening houden bij het ontwikkelen van maatregelen om het gedrag van de weggebruiker te veranderen.

Kortom, de enquête betrekt de burger bij het debat en via onze gerichte campagnes willen we iedereen wijzen op het feit dat verkeersveiligheid niet enkel de verantwoordelijkheid is van de overheid, maar van elke burger! Alleen zo kunnen we het aantal verkeersdoden snel terugdringen.

Melchior Wathelet, Staatssecretaris voor Mobiliteit